پارک علم و فناوری کردستان جهت حمایت از صنعت بـازی و انیمیشن و علاقمندان بـه این صنعت در شهرستان مریوان، مرکزی جهت تولید نیروی انسانی در حوزه بازی‌سازی و تولید انیمیشن‌ راه اندازی کرده و همچنین برای حمایت بیشتر
70درصد هزینـه‌ی دوره‌های آموزشی را تقبل نموده است.

لطفا فرم زیر را با دقت و اطلاعات صحیح پر نمایید.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-subtotal-calc.php on line 228

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vzcvautv/public_html/wp-content/plugins/persian-gravity-forms/includes/class-multipage-navigation.php on line 24