واحدهای فناور – مرحله پیش رشد

توسعه پژمان وب سیستم
طراحی سایت و اپلیکیشن
پژمان محمدی
09188281383
مشاهده
ذهن ابزار رهاور
طراحی و تولید اپلیکیشن
مظفر رحیمی
09130484557
مشاهده
گروه راه‌حل‌های نرم افزاری کارزان
طراحی و تولید وبسایت و اپلیکیشن
محمد دلیر ایزدی
09188769001
مشاهده
فن آوران هنر لاوان
طراحی اپلیکیشن آموزش موسیقی
راشد محمدیان
09188753707
مشاهده
کباژر
بازرگانی برخط جهت انجام تحقیقات بازار و انجام مبادلات بین‌المللی B2B
کیوان رازه
09123404602
مشاهده
ارسلان رحمانی
-
ارسلان رحمانی
-
مشاهده