مرکز رشد مریوان

یکی از چند مرکز زیر مجموعه ی پارک علم و فناوری کردستان است که از سال 1394 شروع به فعالیت کرده است

هدف اصلی این مرکز  ارتقاء سطح فناوری و نوآوری شهرستانهای مریوان و سروآباد ، شناسایی صاحبان ایده های نوآور و حمایت از آنهاست.

خدمات مرکز رشد

استقرار
در فضای کاری
مشاوره و
منتورینگ
حمایت
مالی و اعتباری
شنبه تا چهارشنبه6 صبح تا 2 بعدازظهر
پنج شنبه و جمعهتعطیل

همراهان ما